A7影院A7影院

东方华尔街粤语

东方华尔街粤语(2018)

导演:黄国强 
类型:香港剧
发行:中国大陆 
又名:The Trading Floor / Dung Fong Waa Ji Gaai
剧情简介:  《东方华尔街》讲述了一队隐世的金融雇佣兵,狙击政经界传奇人物,并搅动整个金融市场的复仇故事。                                                                      吴镇宇饰演的叶抱一和张孝全饰演的韦航原本是师徒关系,他们怀揣理想组建CASH1.0,希望凭借一己之力维护健康金融秩序,无奈被金融巨鳄幕后操控,师徒之情却反目成仇,十年后CASH2.0粉墨登场,展开了一场个人恩怨和社会责任的精彩博弈,并将整个金融市场卷入了争斗的漩涡中。

猜你喜欢