A7影院A7影院

武林圣火令

武林圣火令(1983)

导演:鲁俊谷 
类型:喜剧片
发行:中国香港 
又名:Holy Flame of the Martial World
剧情简介:尹青松夫妇在无意之中得到了江湖人士人人垂涎三尺的武林圣火令,传说只要练就此功,方能称霸武林。夫妻两人遭到了各帮各派刺客的追杀,并且最终命丧峨眉派掌门人静音师太(刘雪华 饰)手下。静音师太得到了阴圣火令,并且带走了尹青松的女儿尹丹凤(杨菁菁 饰),尹丹凤的哥哥尹天仇(莫少聪 饰)则被幽灵鬼叟(郭追 饰)收养。幽灵鬼叟和静音师太约定十八年后一决胜负。                                                                    幽灵鬼叟将毕生所学传授给了尹天仇,希望他能够替他的父母报仇。而静音师太则欺骗尹丹凤杀害她父母的凶手正是幽灵鬼叟,愤怒的尹丹凤苦练武功,发誓要置幽灵鬼叟于死地。
卧龙(1)
淘片(1)

猜你喜欢